TEL:0 216 415 95 98

Yay Çelikleri

 

Malz.No DIN C Si Mn P
Karbon Silisyum Mangan Fosfor
min max min max min max min max
1.1231 Ck 67 0,65 0,72 0,15 0,35 0,6 0,9   0,035
1.1248 Ck 75 0,7 0,8 0,15 0,35 0,6 0,8   0,035
1.1269 Ck 85 0,8 0,9 0,15 0,35 0,45 0,65   0,035
1.5026 55 Si 7 0,52 0,6 1,5 1,8 0,7 1   0,045
1.5028 65 Si 7 0,6 0,7 1,5 1,8 0,7 1   0,035
1.5142 60 SiMn 5 0,55 0,65 1 1,3 0,9 1,1   0,05
1.7108 60 SiCr 7 0,57 0,65 1,5 1,8 0,7 1   0,03
1.7176 55 Cr 3 0,52 0,59 0,25 0,5 0,7 1   0,03
1.8159 50 CrV 4 0,47 0,55   0,4 0,7 1,1   0,035
1.8161 58 CrV 4 0,55 0,62 0,15 0,4 0,7 1,1   0,035
                   
Malz.No DIN S Cr Mo N
Kükürt Krom Molibden Nikel
min max min max min max min max
1.1231 Ck 67   0,035            
1.1248 Ck 75   0,035            
1.1269 Ck 85   0,035            
1.5026 55 Si 7   0,045            
1.5028 65 Si 7   0,035            
1.5142 60 SiMn 5   0,05            
1.7108 60 SiCr 7   0,03            
1.7176 55 Cr 3   0,03 0,7 1        
1.8159 50 CrV 4   0,035            
1.8161 58 CrV 4   0,035            

Genel Bilgi
Yayın herhangi bir yük altında elastik alanda şekil değişikliği yapabilme ve yükün kaldırılması ile eski haline gelebilme özelliğine sahip olması istenir. Bu noktada, yayın yapımında kullanılan malzemenin yaylanabilme özelliği önem kazanmaktadır. Yay çeliği de, çeşitli yayların yapımında kullanılan çelik malzemeleridir. Yayların yapımında kullanılan çelik malzemeler, çalışma şartlarına göre değişmektedir. Yayların çalışma şartlarında yüklemeler; çekmek, basmak ve burkmak (ters döndürmek) şeklinde olabilir.

Yükleme çeşitlerine göre yaylar için tipik örnekler sıralanabilir; bükülerek zorlanan yaprak yaylar, bükülebilen yaylar; çekme ve basmayla zorlanan helisel yaylar, burkularak zorlanan yaylı rondelalar, ters yüzüne çevrilen yaylar stabiizatörler.

SINIFLANDIRILMASI
Yay çeliklen özelliklerine göre;
- Kalite çelikleri
- Asal çelikler
olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

TİPLERİ
Kalite çeliklerinden yapılan yay çelikleri alaşım elementlerine göre:
- Silisyumlu (38 Si 7,46 Si7, 5lSi 7, 55 Si 7, 65 Si 7)
- Silisyumlu-Kromlu (60 Si Cr 7)
- Silisyum-Manganlı (60 Şi Mn 5)
olmak üzere 3 tipe;
Asal çeliklerden yapılan yay çelikleri alaşım elementlerine göre
- Silisyumlu (66 Si 7)
- Kromlu (55 Cr 3)
- Silisyum-Vanadyumlu (50 Cr V 4 ve 58 Cr V 4)
- Krom-Molibden-Vanadyumlu (51 Cr Mo V 4)
olmak üzere 5 tipe ayrılır.

Diğer taraftan bir kısım özellikle ince kesitli olanlar soğuk, kalın kesitli olanlar sıcak sanlım esasına göre çeşitlenir.

Soğuk yayların C yüzdesi nispeten yüksektir, yüzey düzgünlüğü fazla ve genellikle soğuk işlem görmüş haldedirler.

Sıcak sarılmış yaylar daha büyük kesitlerde olup mutlaka sertleşebilirlik özellikler mevcuttur